Kurumsal

Garanti Şartları

1 - Garanti süresi, malın fatura tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.
2 - Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3 - Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
     a . Ücretsiz onarımı yaptırmak.
     b . Onarımı yapılmadığı takdirde yeni ürünle değiştirilmesi hakkına sahiptir.
4 - Tüketicinin bu haklarından, ücretsiz onarım istemesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmakla yükümlüdür.
5 - Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez.
6 - Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara riayet edilmemesinden doğan arızalar, garanti kapsamı dışındadır.
7 - Ürünün etiketi üzerinde belirtilen çalışma geriliminden yüksek bir gerilim almadığından emin olunuz. Uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan satıcı firma sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamında değerlendirilemez.
8 - Ürünün barkodu, modeli ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunamaması veya yıpranmış olması durumunda, ürününüz garanti kapsamı dışına çıkacaktır.
9 - Ürün, kullanım amaçları haricinde kullanılmamalıdır.
10 - Ürünün üzerinde tadilat, tamir, boyama vs. yapmayınız veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayınız. Bu işlem sonucu maddi hasar oluşabileceği gibi, ürün garantisi de geçersiz sayılacaktır.
11 - Elektrik arızaları veya kullanıcının kullanım hatalarından doğan arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması , ürüne ait olmayan aksesuar takılması yada kullanılması zorunlu olan aksesuarların kullanılmaması vb. - , cihazın dış yüzeyinde oluşan kırık vb. nedenlerden meydana gelen arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

 

Garanti Şartları